Ziekte
Indien uw kind ziek is, doet u er goed aan uw kind thuis te houden. Een kind dat zich niet lekker voelt is het liefst en vaak ook op zijn best in zijn of haar vertrouwde omgeving. Bij twijfel kunt u ons natuurlijk altijd bellen. Wanneer u kind gedurende de dag verhoging krijgt of niet lekker is, nemen wij contact met u op.

Indien u kind medicatie behoeft, dient dit schriftelijk vastgelegd te worden. U dient deze medicijnsverstrekkingslijst, voorafgaande aan de opvang, volledig ingevuld en ondertekend in te leveren.
De groepsleiding is in het bezit van een EHBO-diploma en kinderreanimatie. Verder zijn er contacten gelegd met een vaste arts die ingeschakeld kan worden.

Lees ook de richtlijnen voor Hoofdluis, krentenbaard en waterpokken