Pedagogische visie
Binnen Calimero gaan we uit van de individuele ontwikkeling van elk kind, waarbij de behoeften van het kind centraal staan. Wij vinden het belangrijk het kind te motiveren en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en het daarbij in zijn waarde te laten.

De leidsters kunnen de kinderen wel een stukje educatie meegeven, maar alles ademt een gewone, huiselijke sfeer uit. Het is geenszins de bedoeling als school te fungeren.

Wel vinden we het belangrijk kinderen enige structuur mee te geven en consequent te zijn naar de kinderen. Dit geeft een kind duidelijkheid en vertrouwen.

Ons doel is om kwalitatief hoogwaardige en pedagogisch verantwoorde opvang te bieden. Om dit te kunnen bereiken bootsen we zoveel mogelijk de thuissituatie na. Dit doen we door een vast dagritme te hanteren. Ook vinden wij het erg belangrijk om een goed contact met de ouders hebben.

Lees ook ons Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Calimero.