Dagindeling

07.00 08.30 uur

Ontbijt (de kinderen mogen aansluiten bij het ontbijt).

08.30 09.30 uur

Activiteiten (knutselen, spelletje, puzzelen, blokken bouwen, knutselen, etc.).

09.30 10.00 uur

Fruit met ranja en een koekje.

10.00   11.15  uur

Vrij spelen of een activiteit met een groepje kinderen
(zingen, buitenspelen, naar speeltuin, wandelen, voorlezen)

11.15    12.00 uur

Boterhammen eten en melk drinken.

12.00   14.15 uur

Slapen of spelen/activiteit voor de kinderen die niet naar bed gaan.

14.30   15.00 uur

Ranja met een koekje.

15.00 ophalen

Spelen, of een activiteit.


Voor de alle kleintjes houden we zo veel mogelijk het schema van thuis aan, dan blijven ze lekker in hun ritme en voelen ze zich het beste!